Webináře

Přehled témat webinářů:

 • Motivace a motivátory
 • Formativní versus sumativní hodnocení 
 • Skupinové a kooperativní vyučování
 • Metody aktivního učení   
 • Výukové programy – model třífázového učení
 • Místně zakotvené učení
 • Projekty, projektové vyučování 
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti v různých předmětech  
 • Čtenářské dílny
 • Matematická gramotnost
 • Práce se třídou
 • Třídnické hodiny
 • Žákovská portfolia
 • Environmentální výchova ve výuce i životě školy
 • Aktivní učení v přírodovědných předmětech
 • Společné vzdělávání prostřednictvím diferenciace a individualizace výuky

Popis jednotlivých témat (cíle, anotace) je v nabídce