Klíčové pojmy

 • Vnitřní motivace k učení
 • Aktivní učení
 • Rozvoj klíčových kompetencí
 • Syntéza – propojování předmětů
 • Formativní hodnocení
 • Plánování

Co z toho mohu mít?

 • Aby se mi energie vkládaná do učení vracela.
 • Aby se mi vracelo více energie, než do učení vkládám.
 • Aby mě i žáky učení bavilo.
 • Aby škola byla místem vzájemného obohacování.
 • Aby škola byla součástí reálného života.
 • Abychom já i žáci měli vnitřní motivaci k učení.

Nabídka služeb

Vzdělávací akce pro učitele: