Co nabízím?

 1. jsem dostupný – kdekoliv (v rámci celé ČR) a kdykoliv (vč. prázdnin a víkendů),
 2. od r. 2000 jsem v rámci DVPP navštívil přes 400 ZŠ a SŠ po celé ČR,
 3. umím se přizpůsobit potřebám účastníků,
 4. naslouchám a respektuji opačné názory,
 5. nedávám rady – sdílím zkušenosti,
 6. zajímám se o potřeby účastníků, nabízím jim následnou podporu,
 7. jsem učitel a mám praxi na ZŠ i SŠ,
 8. vzdělávám se a rozšiřuji své obzory v různých rolích – učitel, lektor, mentor,
 9. spolupracuji se špičkami v oblasti DVPP v ČR,
 10. mám přes MŠMT ČR akreditováno 13 témat DVPP.

O co se snažím?

 • Aby se vám energie vkládaná do učení vracela.
 • Aby se vám vracelo více energie, než do učení vkládáte.
 • Aby vás i žáky učení bavilo.
 • Aby škola byla místem vzájemného obohacování.
 • Aby škola byla součástí reálného života.
 • Abyste vy i žáci měli vnitřní motivaci k učení.

Nabídka služeb

Vzdělávací akce pro učitele: