Spokojený žák = spokojený učitel

Žák je spokojený, když ho učení baví. Žáka učení baví, když vidí smysl toho, co se učí, když tomu, co se učí, rozumí, a když učení probíhá v bezpečném a podnětném prostředí. Pokud žáka učení baví, baví to i učitele. Workshop vám ukáže, co vše lze dělat směrem k vyšší spokojenosti žáků

Zveme vás na pobytový workshopKunětická hora

Spokojený žák = spokojený učitel

Obsah: Půjde o praktický workshop, na kterém se nezbytná teorie bude prolínat s praktickými ukázkami a sdílením zkušeností na téma efektivní strategie řízení výuky. V rámci workshopu každý účastník nejdříve projde tématy, jako jsou metody a formy aktivního učení, tvorba výukových programů, reflexe a hodnocení. Na konci workshopu každý vytvoří základ přípravy konkrétní vyučovací jednotky na principech aktivního učení. Z takto vytvořených příprav bude vytvořen společný Almanach, který dostane každý účastník jako inspiraci pro svoji vlastní potřebu.

Všichni účastníci obdrží osvědčení akreditovaná MŠMT ČR!

Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ (minimální počet je 15, maximální 25).

Termín konání: pátek 3. až neděle 5. května 2024 (celkem 32 vyučovacích hodin). Začátek – pátek v 10:00, konec – neděle 13:00).

Místo konání: ZŠ V Pohybu, Ráby 151 (areál Perníkové chaloupky, okres Pardubice) https://zsvpohybu.edupage.org/

Lektoři: garant Mgr. Jiří Hruška – metodik (blíže viz http://dvpp-hruska.cz), Mgr. et Bc. Radoslava Žaludová – speciální pedagog; oba lektoři jsou současně učitelé na ZŠ V Pohybu.

Účastnický poplatek: 9.900,- Kč/úč. zahrnuje:

 • 300,-Kč – lektorné, provozní náklady, pronájmy, materiál, pohoštění
 • 600,-Kč – ubytování (dvě noci – celkem 1.200,-Kč/úč.) a stravování (3x oběd, 2x snídaně a 2x večeře – celkem 1.400,-Kč/úč.)

Účastnický poplatek bude potřeba zaplatit do 15. 4. převodem na účet. Faktura bude rozeslána na emailové adresy uvedené v přihlášce. Jiný způsob placení je možný pouze po předchozí domluvě. Storno po tomto datu bude činit 30% účastnického poplatku.

Uzávěrka přihlášek je 30. 3. 2024!

Bližší informace:  Jiří Hruška, jiri.hruska@email.cz, mobil: 732 378 769

V případě zájmu je možné podobný workshop na klíč realizovat i pro učitele z jedné školy!

Přihláška online

Mám zájem se zúčastnit workshopu Spokojený žák = spokojený učitel, který se koná v ZŠ V Pohybu ve dnech 3. – 5. 5. 2024.

  Bližší informace k obsahu workshopu
  1. V čem je náš workshop jiný oproti jiným?

  V rámci workshopu budeme společně směřovat k plánování výuky založené na principu aktivního učení a k vytvoření a vyzkoušení přípravy konkrétní vyučovací jednotky. Ze zkušeností víme, že pokud podpora učitelů nesměřuje k praktickému vyzkoušení v rámci konkrétní akce, je její účinnost velmi nízká.
  Již Jan Amos Komenský napsal: „Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. Zkoumejte vše a přesvědčte se o všem sami.“

  2. Cíle workshopu

  Hlavní cíle workshopu – účastník:

  • porovná svoji dosavadní praxi s tím, jak může učební proces probíhat, a nastaví si zónu svého nejbližšího vývoje,
  • vytvoří si základ přípravy konkrétní vyučovací jednotky, kterou v praxi vyzkouší se svými žáky, a vytvoří finální příspěvek pro Almanach,
  • sdílí zkušenosti s ostatními, přijímá i nabízí zpětnou vazbu.

  Dílčí cíle – účastník:

  • sdílí své zkušenosti s tím, jaké strategie řízení výuky používá,
  • formuluje SMART cíle,
  • na základě stanovených cílů vybírá vhodné metody a formy aktivního učení,
  • rozhodne se (při přípravě na výuku), jaké metody a formy vybere, aby byly zohledněny možnosti jednotlivých žáků,
  • nastaví kritéria hodnocení dovedností (obsahových i kompetenčních), produktů i procesů,
   popíše reflexi vyučovací jednotky.
  3. Forma

  Celá akce probíhá formou tandemu i paralelních dílen dvou lektorů (J. Hruška a R. Žaludová). Jde o třídenní akci, která bude mít části prezenční a konzultační/mentorskou. Následné on-line individuální konzultace budou účastníkům nabídnuty, nebudou však povinnou součástí workshopu. Na konci workshopu bude probíhat jeho evaluace a všichni účastníci obdrží veškeré použité materiály v elektronické formě.

  4. Rámcový harmonogram témat a činností
  • Pátek 10:00 – 12:00 – otevření workshopu – seznamovací a kooperativní aktivity, východiska konstruktivismu (motivace, diferenciace)
  • Pátek 13:00 – 17:00 – metody a formy aktivního učení, výukové programy
  • Pátek 18:00 – 20:30 – burza nápadů, sdílení zkušeností, individuální konzultace
  • Sobota 8:00 – 12:00 – hodnocení, zpětná vazba a reflexe
  • Sobota 13:00 – 17:00 – plánování výuky, strategie řízení výuky, formulace cílů.
  • Sobota 18:00 – 20:30 – samostatná práce na přípravě výukové jednotky, individuální konzultace.
  • Neděle 8:00 – 13:00 – sdílení a prezentace příprav, zpětná vazba a reflexe – zakončení workshopu.
  5. Tvorba Almanachu
  1. Samostatná práce na přípravě výukové jednotky:
   • Na základě získaných i sdílených zkušeností dostanou účastníci úkol zpracovat přípravu (nástřel) výukové jednotky na libovolné téma a pro libovolnou cílovou skupinu, která proběhne nejdéle měsíc po ukončení pobytové části workshopu.
   • Účastníkům budou k dispozici školní počítače (doporučujeme si vzít svůj USB flash disk).
   • Společně vytvoříme osnovu pro příspěvky.
   • Po celou dobu trvání workshopu mohou účastníci využívat individuálních konzultací s lektory (po ukončení workshopu budou moci využít on-line konzultací).
  2. Sdílení a prezentace, reflexe – zakončení workshopu
   • Každý účastník bude prezentovat svůj záměr.
   • Po prezentaci dostane od ostatních účastníků i lektorů zpětnou vazbu.
   • Každý účastník bude mít jeden měsíc na vyzkoušení své vyučovací jednotky se svými žáky a na případné úpravy svého příspěvku.
   • Z vytvořených příspěvků bude v elektronické podobě sestaven Almanach, který dostane každý účastník, který do něj přispěje.