Publikace

Naši učitelé nesmějí být podobní sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.

Jan Ámos Komenský

 • Hruška, J.: Globální problémy jako program integrované tematické výuky.  Nakladatelství INFRA s.r.o. (edice KAFOMET – kat. číslo: OV 027.23, ISBN 80-902814-0-0), Třebíč 2004
 • Hruška, J.: Globální a environmentální výchova na pobytových akcích (Manuál nejen pro učitele). Ekocentrum PALETA, Pardubice 2005
 • článek na téma Globální problémy pro metodický portál www.rvp.cz
 • autor 4 e-learningových lekcí na portálu www.projektovavyuka.cz v rámci projektů Erudis o.p.s. a JOB o.s. (2008 – 2009)
 • spoluautor dvou e-learningových lekcích na portálu www.kracmera.cz v rámci projektu Vzduchoplavec Kráčmera (2011 – 2012)
 • člen autorského týmu a metodický supervizor souboru metodik pro 1. stupeň zaměřených na čtenářskou gramotnost a místně zakotvené učení, který vznikl v rámci projektu Vzduchoplavec Kráčmera (2011 – 2012)
 • příspěvky do publikace nakladatelství RAABE Svět průřezových témat 2 příspěvky: Třídní projekty (Školní výlet, Třídní zvířátko, Černé skládky, Školní naučná stezka), Třídní pravidla, Odkud pocházejí a Model Sluneční soustavy (Nakladatelství RAABE, 2013)
 • spolutvůrce „Metodického manuálu pro lektory DVPP“ (JOB o.s. Týniště nad Orlicí 2012
 • autor 4 e-lekcí „Otevíráme dveře do výuky“ (Erudis Praha, 2014)
 • spoluautor materiálu „Principy smysluplné výuky fyziky“ (Nadace Depositum Bonum, Praha a MFF UK Praha)
 • příspěvky do Výběru z aktuálních školských témat (čtvrtletník pro ZŠ, SŠ a gymnázia, nakladatelství RAABE) s názvy „Proč a jak hodnotit žákův posun“ a „Výukový plakát“ (Praha 2016)
 • příspěvek pro portál www.veskole.cz (AV MEDIA, a.s., Praha 2020) s názvem „Skupinová práce a kooperativní učení“ http://www.veskole.cz/clanky/jak-na-skupinove-a-kooperativni-uceni-1-dil