Portfolio

Mgr. Jiří Hruška

Profese:

 • podnikatel (OSVČ)
 • předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • obory činností:
  • mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Odbornost/praxe:

Nejsi-li na straně řešení, jsi na straně problému!

Pedagogická praxe
 • učitel na gymnáziu Přelouč
 • učitel na ZŠ Obříství
 • učitel na ZŠ a MŠ Klas s.r.o. Pardubice
 • externí pedagog na Fakultě humanitních studií UK Praha
 • lektor na Ekocentru Paleta Pardubice
 • lektor Nadace ekologické výchovy EVA
 • lektor Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov
 • lektor Střediska ekologické výchovy SEVER Hradec Králové
 • stážista na Shaver´s Creek Environmental Center, Pennstate University, USA
 • stážista na International Institute for Global Education, University of Toronto, Canada
 • absolvent různých kurzů DVPP v ČR
Odbornost – studia, absolvovaná školení, kurzy aj.:
 • absolvent pětiletého magisterského studia Pedagogické fakulty v Hradci Králové – obor fyzika/chemie (1981- 86)
 • absolvent dálkového specializačního studia „Komplexně ekologické učivo na středních školách“ na Ústavu aplikované ekologie a ekotechniky při VZŠ Praha v Kostelci nad Černými lesy (1988 – 91)
 • absolvent týdenního kurzu globální výchovy vedeném prof. D. Selbym z Mezinárodního institutu pro globální výchovu (International Institute for Global Education, University of Toronto) v Křižánkách v dubnu 1994
 • absolvent týdenní stáže v Mezinárodním institutu pro globální výchovu (International Institute for Global Education, University of Toronto) – Toronto, březen 1996)
 • absolvent sedmiměsíční stáže v centru ekologické výchovy a rozvoje týmové spolupráce – Shaver´s Creek Environmental Center při Pennsylvánské státní universitě PENNSTATE v USA (září 1995 – duben 1996)
 • absolvent dvou kurzů týmové spolupráce pro pedagogy pořádaných Prázdninovou školou Lipnice (1991, 1993)
 • absolvent dvou týdenních kurzů „Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce“ (Centrum interdisciplinárních studií, Universita Palackého, Olomouc – srpen 1998, srpen 2002)
 • absolvent třídenního kurzu organizace Čtením a psaním ke kritickému myšlení – Reading and Writting for Critical Thinking zaměřeného na financování nevládních neziskových organizací – Estonsko listopad/prosinec 2000
 • absolvent devítidenního denního akreditovaného kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT (Praha, leden až duben 2001)
 • absolvent týdenního školení v projektu GLOBE (Sdružení TEREZA – Praha, říjen 2001)
 • absolvent dvoudenního školení „Modul 1“ k ekologické výchově (SSEV Pavučina – Horní Maršov, podzim 2002)
 • absolvent dvoudenního školení „Zapojení veřejnosti do plánování regionálního rozvoje“ (Centrum pro komunitní práci – Otrokovice, březen 2003)
 • absolvent jednodenní dílny „Řeč těla“ (lektor: doc. J. Valenta) v Pedagogickém centru (Hradec Králové, leden 2004)
 • absolvent dvoudenního školení „Globální a rozvojové vzdělávání“ (Projekt Varianty – Praha, březen 2004)
 • absolvent dvoudenní dílny „Ruční výroba papíru“ při Pedagogickém centru Hradec Králové (Rybná nad Zdobnicí, květen 2004)
 • absolvent třídenního semináře nakladatelství INFRA k Rámcovým vzdělávacím programům (Žďár nad Sázavou, listopad 2004 a únor 2005)
 • absolvent dvoudenního semináře ke zdravému životnímu stylu manželů Janíkových, PC Hradec Králové (Telč, listopad 2004)
 • absolvent kurzu „Zavádění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do praxe“ – tzn. základní a nadstavbové školení pro koordinátory tvorby ŠVP ZV v národním projektu „KOORDINÁTOR“ (Národní institut pro další vzdělávání – NIDV) v celkové délce 64 hodin (září až listopad 2005)
 • absolvent specializačního studia pro certifikátory kvality pedagogické práce (standardy ISSA) v časové dotaci 48 hod (Step by Step ČR – Praha,únor až březen 2006)
 • absolvent kurzu k mentoringu (Step by Step ČR – září 2006 až květen 2007)
 • absolvent „Kurzu Mentoringu v rámci projektu Podpora základních škol při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků“ v celkové délce 56 hodin (Erudis o.p.s., JOB o.s., 2011)
 • absolvent semináře „Standardy kvality“ v celkové délce 24 hodin (Čupka JKC management systém, 2012)
 • absolvent kurzu „Mezinárodní standardy ve vzdělávání“ v celkové délce 24 hodin (Step by Step Česká republika, o.s. 2012)
 • účastník a spoluorganizátor projektu „Inovavce pro tým lektorů“ (květen 2012 až únor 2014), v jehož rámci probíhá vzdělávání v oblastech mezinárodních standardů ve vzdělávání, auditu lidských zdrojů, tvorby a užití evaluačních nástrojů, využívání ICT jako moderního vyučovacího prostředku (JOB o.s.)
 • absolvent výcvikového kurzu „Mentorské dovednosti“ v celkové délce 60 hodin (JOB o.s., březen až červen 2013)
 • absolvent výcvikového kurzu „Zdravotník na zotavovacích akcíchi“ v celkové délce 60 hodin (květen 2014)
 • absolvent certifikovaného kurzu pro společné vzdělávání (MŠMT ČR, NÚV, NIDV) v celkové délce 48 hodin (duben až květen 2016)
 • absolvent matematické „Letní školy s metodou Hejného na 2. stupni ZŠ“ v celkové délce 24 hodin (H-mat, o.p.s., červenec 2016)
 • absolvent semináře „Strategie řízení výuky pro základní vzdělávání“ v rámci projektu APIV A (NIDV a NÚV) v celkové délce 8 hodin
 • absolvent semináře „Úloha jako prostředek individualizace a diferenciace výuky v ZŠ“ v rámci projektu APIV A (NIDV a NÚV) v celkové délce 8 hodin
Dosavadní aktivity, pedagogická praxe:
 • 4 roky učitelská praxe na gymnáziu v Přelouči v letech 1986 až 1990
 • 2 roky jako pedagogický pracovník Ekocentra Pardubice (dnes Ekocentrum PALETA, Pardubice) v letech 1990 až 1992
 • 1,5 roku jako pracovník Národního střediska ekologické výchovy EVA se sídlem v Praze (zřizovatel- Nadace EVA) a Českého střediska ekologické výchovy Rýchorská bouda (dnes Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Horní Maršov) v letech 1993 až 1994
 • 4 roky jako pracovník pro ekologickou výchovu a osvětu na Magistrátu města Pardubice v letech 1994 až 1999
 • roční praxe na Fakultní základní škole v Obříství jako učitel přírodovědných předmětů na 2. stupni (leden 2001 až leden 2002)
 • roční praxe na Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER v Horním Maršově (únor 2002 až leden 2003)
 • od r. 2002 osoba samostatně výdělečně činná jako lektor v oblasti dalšího vzdělávání a podpory pedagogů
 • od roku 2004 externí lektor semináře „globální výchova“ (v celkové dotaci 30 hod) pro studenty magisterského studia při Katedře sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (Praha Jinonice)
 • od ledna 2009 – do prosince 2011 částečný úvazek pro Výzkumný ústav pedagogický v rámci projektu Metodika II (spolupracovník a regionální koordinátor pro portál RVP.CZ pro kraje PU, HK, LB)
 • od ledna 2009 do září 2011 – mentor v rámci projektu „Podpora základních škol při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků“ (JOB o.s. Týniště nad Orlicí)
 • od prosince 2009 do listopadu 2012 – externí konzultant a recenzent v rámci projektu Vzduchoplavec Kráčmera (JOB o.s. Týniště nad Orlicí ve spolupráci se sdružením Antikomplex Praha)
 • od srpna 2013 do února 2018 – učitel na částečný úvazek pro bilingvní ZŠ a MŠ Klas s.r.o. Pardubice 17 (předměty: matematika, přírodověda, fyzika, zeměpis, člověk a svět práce, výtvarná výchova, na 1. i 2. stupni vzdělávání)
 • od dubna 2013 do prosince 2014 – mentor v projektu „Mentoringem ke kvalitě“ (Společnost pro kvalitu školy o.s., Ostrava)
 • od června 2014 do června 2015 – mentor v projektu „Otevíráme dveře novým lektorům a mentorům“ (JOB Týniště nad Labem)
 • od listopadu 2014 do června 2015 – mentor v projektu „ICT nás baví“ (Vysočina Education Jihlava)
 • od listopadu 2014 do června 2015 – mentor a koordinátor mentorů a koučů v projektu „Tablety do škol“ (C- systém Pardubice)
 • od května 2015 – člen České asociace mentorů ve vzdělávání
 • od ledna 2017 do října 2020 – facilitátor, mentor, lektor a konzultant v projektu „Spoluprací k profesionalitě“ – Společnost pro kvalitu školy Ostrava, Vysočina Education Jihlava a Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání zlínského kraje Uherský Brod
Publikační činnost:
 • spoluautor programu „Člověk a prostředí“ v rámci členství v pracovní skupině pro ekologickou výchovu Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) v letech 1997 až 1999
 • spoluautor „Strategie ekologické výchovy z pozice nevládních organizací v ČSFR“, Brno 1992
 • autor „Strategie ekologické výchovy a osvěty na Pardubicku“, Pardubice 1994
 • autor publikace „Globální problémy jako program integrované tematické výuky“, která vyšla v rámci edice KAFOMET při nakladatelství INFRA Třebíč v červnu 2004 (ISBN 80-902814-0-0)
 • autor publikace „Globální a environmentální výchova na pobytových akcích“ (Manuál nejen pro učitele), kterou vydalo Ekocentrum PALETA v Pardubicích v roce 2005
 • spoluautor e-learningového kurzu k projektovému vyučování – lekce 1., 12., 13. (portál www.projektovavyuka.cz, Erudis o.p.s. Praha, JOB o.s., autor dvou e-learningových lekcí k aplikaci modelu třífázového učení
 • článek „Globální problémy“ pro metodický portál www.rvp.cz
 • spoluautor dvou e-learningových lekcích na portálu www.kracmera.cz v rámci projektu Vzduchoplavec Kráčmera (JOB a Antikomplex 2011 – 2012)
 • spoluautor 32 metodik regionální vlastivědy pro 4. a 5. třídy v rámci projektu Vzduchoplavec Kráčmera (JOB a Antikomplex 2011 – 2012)
 • autor příspěvků: Třídní projekty (Školní výlet, Třídní zvířátko, Černé skládky, Školní naučná stezka), Třídní pravidla, Odkud pocházejí a Model Sluneční soustavy (Nakladatelství RAABE, 2013)
 • spolutvůrce „Metodického manuálu pro lektory DVPP“ (JOB o.s. Týniště nad Orlicí 2012 – 2014)
 • autor 4 e-lekcí „Otevíráme dveře do výuky“ (Erudis Praha, 2014)
 • spoluautor materiálu „Principy smyslupné výuky fyziky“ (Nadace Depositum Bonum, Praha a MFF UK Praha, 2016)
 • příspěvky do Výběru z aktuálních školských témat (čtvrtletník pro ZŠ, SŠ a gymnázia, nakladatelství RAABE) s názvy „Proč a jak hodnotit žákův posun“ a „Výukový plakát“ (Praha 2016)
 • příspěvek pro portál www.veskole.cz (AV MEDIA, a.s., Praha 2020) s názvem „Skupinová práce a kooperativní učení“ http://www.veskole.cz/clanky/jak-na-skupinove-a-kooperativni-uceni-1-dil