Magdalena Dudková

Dobrý den, pane Hruško.
Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za navození velmi příjemné atmosféry na uvedeném semináři i za zaslané materiály. Ve volných chvílích budu postupně zkoumat a doufám, že i experimentovat.
Metody aktivního učení mě velmi lákají a baví, mnohdy možná víc než žáky. Nějak se mi nedaří skloubit metody aktivního učení (obzvlášť pro časovou náročnost) s množstvím probírané látky při počtu 2 hodin matiky týdně a s maturitou v patách. Ale jak jste říkal, je třeba dělat malé krůčky.
Také jsem vám vděčná, že jste zmínil mentoring. Uvažuji o tom, že bych jej v rámci dalších šablon absolvovala. Cítím, že bych si sama potřebovala spoustu věcí ujasnit a prodiskutovat. Vnímám velký rozpor mezi tím, že mám dbát na to, aby každý jedinec dělal pokroky v rámci svých možností a překonával své hranice, a tím, že požadavky k maturitě jsou jednotné, učivo se vzájemně propojuje a je logicky provázané, není tedy moc prostoru k tomu něco odpouštět. Možná je to jen můj problém, ale spíš si myslím, že nové trendy, byť jsou pro mě mnohem přijatelnější (to mohu říci i z pozice rodiče) a smysluplnější, nekorespondují s požadovanými a ověřovanými výstupy. A v tom se teď nějak plácám.
Inu, udělám, co dělat mohu, to ostatní nechám Bohu.
S úctou Magdalena Dudková.