Mgr. Ludmila Muchová

Vážený pane lektore,
s koncem školního roku uzavíráme další etapu realizace projektu CESTA, během které jsme společně s Vámi uskutečnili řadu aktivit.
Za rok a půl společné CESTY jsme měli možnost pozorovat změny, které u absolventů jednotlivých vzdělávacích programů nastaly. Ze společných diskusí i z jejich reflektivních zpráv vyplývá, že si ujasnili, co je jejich cílem v práci s dětmi a jak k němu dospět. Dokážou se nyní lépe „přeladit“ na potřeby dítěte, našli si čas zkoumat do hloubky proces vlastní práce a na získaných znalostech a dovednostech mohou dále úspěšně stavět.
Vy jste se stal jedním z lektorů, kteří se o tuto změnu výrazným způsobem zasloužili. Bylo pro nás ctí s Vámi spolupracovat a společně s Vámi doprovázet zapojené pedagogy na CESTĚ k nalezení vnitřní motivace a získání znalostí pro reflexi vlastní práce a učení, využívání vzájemného sdílení zkušeností i poskytování kolegiální (mentorské) pomoci.
Děkuji Vám za Vaši práci a těším se na další setkání s Vámi.
S pozdravem
Mgr. Ludmila Muchová