Mentoring aj.

Co je to mentoring a jak funguje?

 • individuální podpora vyžádaná ze strany klienta
 • mentor nehodnotí, ale podporuje
 • mentor je zodpovědný za proces, klient je zodpovědný za obsah
 • mentor podporuje klienta, aby si našel zónu svého nejbližšího vývoje
 • mentor zachovává diskrétnost a mlčenlivost – sepisuje s klientem kontrakt
 • mentor nedává klientovi rady, pokud si klient radu nevyžádá
 • mentoring nemusí být spojen s návštěvou v hodině klienta
 • v rámci pozorování v hodině mentor poskytuje klientovi pouze popisnou zpětnou vazbu
 • mentorskou podporu domlouvá klient přímo s mentorem, první schůzka je vždy osobní, ostatní mohou být on line

Facilitovaná setkání

 • probíhají přímo ve škole, ev. mohou probíhat on line
 • účastní se ho skupina učitelů (zájemců o vybrané téma) z jedné školy či celá sborovna
 • facilitátor („usnadňovač“) řídí proces sdílení zkušeností účastníků k vybranému tématu
 • facilitátor na žádost účastníků může přinést expertní pohled k vybranému tématu
 • navazují zpravidla na prezenční semináře, mentoring, či konzultace, ev. jim předcházejí
 • facilitovaná setkání domlouvají zájemci či vedení školy přímo s facilitátorem

Konzultace

 • konzultace mohou probíhat on line nebo navazují na prezenční semináře, ev. jim předcházejí
 • konzultací se může zúčastnit 1 – 5 osob
 • většinou jde o společné přípravy výukových programů a projektů
 • konzultace domlouvají zájemci přímo s konzultantem